Hedy van der Ende (1970) studeerde Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar afstuderen, begon zij haar carrière bij KPN als projectmanager en was later ICT-manager bij KPNQwest. Bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gaf zij leiding aan een ICT afdeling. Daarna gaf ze 5 jaar leiding aan de Nederlandse overheidsCERT. Aansluitend werkte ze een periode van 10 jaar als freelancer waarbij zij opdrachten uitvoerde binnen de Nederlandse overheid. Nu is ze operationeel directeur bij PublicIT.

“Met de inzichten die ik de afgelopen jaren heb opgedaan bij de overheid, weet ik waar overheidspartijen echt tegenaan lopen bij hun ICT trajecten. Bij PublicIT hebben we de problemen die zo regelmatig ontstaan bij ICT trajecten vertaald naar concrete oplossingen die aan opdrachtgevers echt meerwaarde bieden. Transparantie en sturing, kwaliteit en daadwerkelijk leveren van resultaten staan in deze oplossingen centraal”